KURSY

Operatorów i konserwatorów urządzeń dźwignicowych :
-żurawi wieżowych , samojezdnych i przenośnych montowanych na samochodach
ciężarowych (HIAB , ATLAS , PALFINGER )
-samochodowych podnośników hydraulicznych (zwyżek),
-suwnic (poziom i kabina) ,wciągników i wciągarek ,
- dźwigów towarowych, towarowo-osobowych (windy) budowlano towarowych - WBT,
- rusztowań wiszących i masztowych PRM , MPR, żurawików budowlanych ,
- dźwigników do podnoszenia samochodów ,
- podestów załadowczych instalowanych na pojazdach ciężarowych
Operator koparko-ładowarek
Operatorów i konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych (uprawnienia UDT) oraz zasilanych gazem
Hakowych urządzeń dźwignicowych
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych SEP
( eksploatacja i dozór)
Eksploatacja urządzeń energetycznych ( eksploatacja i dozór )– palaczy kotłów CO
Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi w transporcie kolejowym i drogowym 
Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych
BHP szkolenia okresowe : pracodawców, kierujących pracownikami , pracowników inż.-technicznych , administracyjno -biurowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- szkolenia z zakresu oceny ryzyka zawodowego
- inne formy szkoleń zlecone przez zakłady pracy

ZAPEWNIAMY:

- zakończenie kursu egzaminem przed właściwą komisją egzaminacyjną nadającą uprawnienia do wykonywania zawodu (Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, Energetyczną SIMP, Elektroenergetyczną SEP)

Organizujemy kursy i szkolenia w Ośrodku oraz u Zleceniodawcy w zakładach pracy w godzinach pracy i poza godzinami pracy.

Informacje od godz. 7.15 do 16.00
nr tel./fax (0-17) 863-54-26 , 863-25-35
tel. kom. 0 601 47-77

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Znajdz kurs dla siebie!

 

NEWSLETTER

KONTAKT

Krucza 10
35-206 Rzeszów
woj. Podkarpackie

Tel.: 17 863 54 26
Faks: 17 863 25 35
e-mail: sos.jozefa.nita@pro.onet.pl

Dojazd autobusami 13, 19 i 25

Copyright © SOSz 2009
Design: Łukasz Żółty, Realizacja: CALL-SERVICE.pl