O FIRMIE

Od początku powstania Firmy w 1992 roku - Specjalistyczny ośrodek Szkoleniowy jak sama nazwa wskazuje specjalizuje się w organizacji szkoleń i kursów z zakresu bezpiecznej obsługi, konserwacji oraz eksploatacji urządzeń technicznych. Absolwenci tych form szkolenia uzyskują różne uprawnienia zawodowe lub podwyższają swoje kwalifikacje w różnych zawodach. Usługi szkoleniowe ośrodek świadczy dla firm jak i osób indywidualnych z terenów polski południowo-wschodniej.
ośrodek działa na podstawie:
- wpisu do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Nr 35/92
- statutu ośrodka
- certyfikatu ministerstwa Gospodarki do prowadzenia kursów w zakresie „Wózki jezdniowe z napędem silnikowym”

Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy, oferuje dla firm i indywidualnych klientów szeroką gamę kursów oraz szkolenia w zakresie zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych, oraz kursy kwalifikacyjne i konsultacje. Na zlecenie firm, organizuje jednostkowe szkolenia, kursokonferencje, seminaria przygotowane specjalne dla konkretnego przedsiębiorstwa. Wykłady prowadzone są w pomieszczeniach ośrodka lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Szkolenia wyjazdowe organizowane są również w ośrodkach Wypoczynkowo-Szkoleniowych. Kadra kadra wykładowców i instruktorów współpracujących z ośrodkiem to osoby z organów nadzoru nad warunkami pracy, nauczyciele akademiccy jak specjaliści z zakładów pracy - to grupa osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz przygotowaniu fachowym i pedagogicznym.

Firma posiada nowoczesny sprzęt i zaplecze dydaktyczne. programy szkoleń opracowywane są we współpracy z uznanymi autorytetami i instytucjami. Dodatkowo wszyscy uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują pomocnicze materiały, w różnej formie, opracowane dla potrzeb poszczególnych  szkoleń.
Specjalistyczny ośrodek Szkoleniowy skutecznie przygotowuje kursantów do złożenia egzaminów nadających uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu, składanymi przed takimi komisjami jak :
-Urzędu Dozoru Technicznego,
-Transportowego Dozoru Technicznego,
-Energetycznej SIMP,
-Elektroenergetycznej SEP,
-Instytutu Mechanizacji i Górnictwa Skalnego

O poziomie szkoleń świadczą wyniki absolwentów, ilość zdanych egzaminów, uzyskanych uprawnień i co najważniejsze liczba osób zatrudnionych po ich ukończeniu .
podkreślić należy fakt, że kwalifikacje zdobyte w naszym ośrodku są akceptowane przez pracodawców w Krajach Unii Europejskiej.
Specjalistyczny ośrodek Szkoleniowy dysponuje odpowiednią infrastrukturą szkoleniową z zapleczem techniczno – dydaktycznym. Zabezpiecza odpowiednią bazę socjalną, hotelową i gastronomiczną, spełniającą oczekiwania klientów indywidualnych, firm i instytucji.

Na terenie ośrodka, zlokalizowanego w cichym miejscu z dogodnym dojazdem z każdej strony Rzeszowa, znajdują się: komfortowy czterokondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy i duży parking samochodowy. W budynku mieści się cztery sale wykładowe mogących pomieścić łącznie 80 osób, biuro administracyjne z trzema stanowiskami dla pracowników, niezbędny sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, sprzęt audio video.

Biuro dodatkowo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy (drukarki, skanery).
Zajęcia praktyczne prowadzone są w specjalistycznych warsztatach oraz na własnym sprzęcie lub wynajmowanych urządzeniach pod nadzorem doświadczonych instruktorów szkolenia praktycznego.

 

KONTAKT telefon  kom. 601477708

NEWSLETTER

KONTAKT

Krucza 10
35-206 Rzeszów
woj. Podkarpackie

Tel.: 17 863 54 26
Faks: 17 863 25 35
e-mail: sos.jozefa.nita@pro.onet.pl

Dojazd autobusami 13, 19 i 25

Copyright © SOSz 2009
Design: Łukasz Żółty, Realizacja: CALL-SERVICE.pl